Gizlilik Politikası

GİZLİLİK

Hizmetlerimizden yararlandığınızda, tamamen güvence altında işlem yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Gizliliğin getirdiği sorumlulukların farkındayız, bu yüzden gizlilik ve güven konusunda çok titiz ve yüksek seviyede önlemler almış durumdayız. Bilgilerinizi korumak ve bilgilerinizin tamamen sizin kontrolünüzün altında olmasını sağladığımızı bilmenizi isteriz. Kaya Hosting, kişisel bilgilerinizi güvenle saklar ve hiçbir şekilde paylaşımını yapamaz. Sistemsel altyapısını buna göre uyarlamış ve hiçbir şekilde kişisel bilgilerin 3. kişilerce görüntülemesi imkânsız hale getirilmiştir. Kaya Hosting oluşturduğu kampanyaları duyurabilmek, marka bilinirliğini arttırmak adına veritabanında yer alan e-posta adresleri, telefon numaraları aracılığı ile kampanyalarını duyurma hakkına sahiptir.

 

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Üye olurken, üye olduktan sonra ya da alışveriş işlemleri ve daha sonrasında yapılan işlemlerin hepsi kayıt altına alınmaktadır. Bu, sitemizde yaşanacak performans, tecrübe ve geri bildilerimlerin daha iyi takip edilebilmesi için yapılan bir işlemdir. Neleri kayıt altına alıyoruz?

  1. Ad, Soyad, Doğum Tarihi
  2. Mail Adresiniz
  3. Telefon Numaranız
  4. IP Adresiniz
  5. Ödeme Kanalınız (Hiçbir şekilde kart, havale bilgileri gözükmez yalnızca ödeme yöntemlerinden hangisini kullandığınız görebilmek adınadır)
  6. Siparişleriniz
  7. Hatalı Siparişleriniz
  8. /bakiye/ Çek işleminde kullanılan Banka Bilgisi

Yukarıda yer alan bilgilerin hiçbiri paylaşıma, pazarlamaya açık değildir. kayahosting.com, ziyaretçinin kişisel bilgilerini sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar. a.) Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde b.) kayahosting.com’un mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla c.) Kullanım şartlarında ziyaretçinin kabul ettiği kurallar çerçevesinde.

 

Kaya Hosting GİZLİLİK POLİTİKASI

1. kayahosting.com'a üye olan her ziyaretçi, sitemiz tarafından kayıt altına olunmuş olan kişisel bilgilerini yalnızca kendisi görüntüleyebilmektedir. Bu kişisel bilgiler;

Kiralanamaz
Satılamaz
Kopyalanamaz

2. kayahosting.com, ziyaretçi tarafından iletişim formlarının doldurulması ile ve/veya üyelik ile kayıt altına alınarak toplanan bilgileri genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklamaktadır. kayahosting.com, ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır.
3. Kayıt sırasında ve/veya üyelik için kayıt olduğunuz sırada ziyaretçi tarafından girilen kişisel bilgilerin ziyaretçi tarafından istediği her zaman güncelleme ve değiştirme hakkı bulunmaktadır. kayahosting.com bu “Gizlilik Sözleşmesi” ve “Site Kullanım Şartları”na uyulmadığı takdirde üyeliği silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.
4. Gizlilik güvencesi, yalnızca kayahosting.com ana domaini ve site içerisinde geçerlidir. Dışarıdan verilmiş linklerde ya da paylaşım yapılan mecralarda (Yönlendirilen çekiliş siteleri vb) bu sözleşmesi geçerli sayılmaz.
5.www.kayahosting.com tarafından Kullanıcı/Üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, erişim bilgileri, linkler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların tamamı bizatihi ve münhasıran Kaya Hosting ’in mülkiyetindedir. Kaya Hosting bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkına haizdir. Kaya Hosting 'in Web Sitesi veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda Kullanıcı/Üyelerin Kaya Hosting 'ine karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı/Üye veya Web Sitesi ziyaretçileri Kaya Hosting ’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Kaya Hosting tarafından sunulan ürünlerin ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı/Üye ve/veya Web Sitesi ziyaretçilerinin bu Sözleşme’nin yanı sıraKaya Hosting gizlilik ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, Web Sitesi’ne kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgileri kendi rızasıyla Kaya Hosting ’ne sağladığını, Kaya Hosting tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesini kabul ettiğini ve böylece mezkur kişiler Kaya Hosting hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Kaya Hosting ‘ne rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler. Üye, oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; Kaya Hosting ’nin kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Web Sitesi’ne giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin Kaya Hosting tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini; işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin Politika, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni kabul eder. Aynı şekilde Üye, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin Kaya Hosting ve/veya bağlantılı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve bunun için Kaya Hosting veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden herhangi bir hak, alacak, bedel ve sair maddi, manevi hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaya Hosting , işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin Politika, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası çerçevesinde Üye’ye ait her türlü bilgi ve kayıtları resmi makamlarla paylaşabilir, kendisi kayıt altına alabilir, kontrol edebilir, yedekleyebilir, saklayabilir ve sair şekillerde İşleyebilir. Kaya Hosting tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Kaya Hosting Kullanıcı/Üye’nin veya Web Sitesi ziyaretçilerinin bu hizmetlere erişimini Web Sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkına haizdir.Kaya Hosting ’nin bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı/Üye’nin herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Kaya Hosting üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında Kullanıcı/Üye’nin zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin Kullanıcı/Üyetarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcı/Üye’ye aittir. Kullanıcı/Üye Kaya Hosting hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Kaya Hosting aleyhine herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı/Üye Kaya Hosting tarafından sunulan hizmet veya ürünler dahilinde oluşturulan her nevi unsur ve varlığın ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler.
6. kayahosting.com bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Ziyaretçi, bu siteyi kullanarak bu “Gizlilik Güvencesi”nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişikliği kabul etmiş sayılır.Ancak iş bu sözleşme dahilindeki şartları uygun bulmayan, yasal sorumlulukları kabul etmeyen ziyaretçinin bu Web Sitesini kullanmaması tarafımızdan önerilmektedir. Aksi halde sitenin ziyaretçi tarafından kullanım hali sözleşme şartlarının tamamının kabulüne karine teşkil edecektir.

  • Gizlilik Politikası
  • 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

İptal Politikası

İPTAL VE İADE KOŞULLARI Tüketici Bilgilendirme Notu 1. Kullanıcıların, bu web...

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 7 Nisan 2016...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli...